Geen Somerense prinsen i.v.m. Corona

06 september 2020

Middels dit bericht willen wij jullie meedelen dat alle carnavalsverenigingen van de gemeente Someren unaniem hebben besloten om voor het komende seizoen geen nieuw Prinsenpaar uit te roepen. Dit heeft alles te maken met de onzekerheid rondom het carnavalsseizoen welke veroorzaakt wordt door het Coronavirus. Als verenigingen zijn wij van mening dat we een Prinsenpaar een geweldig, onvergetelijk en uniek seizoen dienen aan te bieden. Echter, de huidige omstandigheden laten dit helaas niet toe.

Concreet betekent dit dat er komend seizoen geen Prinsenballen, Prinsenrecepties en Prinsentreffen zullen worden georganiseerd binnen de gemeente Someren. De verenigingen gaan nu ieder voor zich bekijken welke mogelijkheden er wel zijn m.b.t. het organiseren van activiteiten.

Ook wij als CV de Plattevonder willen het carnavalsseizoen niet zomaar opgeven en willen, binnen de dan geldende voorschriften, kijken hoe we het seizoen nog wel kunnen invullen. Hierbij zijn alle ideeën, gedachten en hersenkronkels van jullie van harte welkom. Dus mocht je een idee hebben, meld het dan gerust bij een van de bestuursleden.

Voor het jeugdcarnaval geldt het besluit om geen nieuwe hoogheden uit te roepen vooralsnog niet omdat er in deze leeftijdscategorie ruimere mogelijkheden zijn. Hierover zal de komende weken meer duidelijkheid komen.

Als bestuur zullen we de komende periode met de diverse groeperingen en comités in gesprek gaan om de zaken met elkaar te bespreken en af te stemmen.

Nogmaals willen wij benadrukken dat we alles op alles gaan zetten om op welke manier dan ook carnaval te vieren op de Plattevonder en daar kunnen we jullie enthousiasme en hulp zeker bij gebruiken.

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CV de Plattevonder

Sponsoren