Nieuwe bestuursleden en hoe nu verder

24 juni 2020

Nieuwe bestuursleden:

Met het versturen van de informatie met betrekking tot de Algemene vergadering was er de mogelijkheid om digitaal te stemmen voor de toetreding van twee nieuwe bestuursleden:

 

Michiel Vereijken en Freek Lammers. Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij unaniem gekozen zijn als nieuwe bestuursleden van Carnavalsvereniging De Plattevonder. Aftredend en niet herkiesbaar was Jack van Leuken. Uiteraard wordt aan zijn afscheid tijdens het Onder-onsje aandacht besteed.

 

Voorbereiding carnavalsseizoen 2020/2021:

Intussen is er contact met de andere carnavalsverenigingen van Groot Someren om gezamenlijk één lijn te trekken in het komende seizoen. Gezamenlijk houden we de volgende richting aan, waarbij het volgende gecommuniceerd wordt:

 

Hoe de komende carnaval eruit gaat zien is op dit moment nog heel erg lastig te voorspellen. Het zal volledig afhankelijk zijn van de op dat moment eventueel nog geldende beperkingen. Ondertussen zullen wij als vereniging alle voorbereidingen voor het komen de seizoen starten zoals we dat elk jaar doen, zowel voor de volwassenen als voor de jeugd. Vlak voor het prinsenbal (eind oktober) zullen we beslissen of we carnaval met of zonder hoogheden zullen vieren komend jaar, met de verwachting dat er tegen die tijd meer informatie en dus ook meer duidelijkheid is om deze beslissing weloverwogen te kunnen nemen. Alle carnavalsverenigingen binnen Groot Someren zullen dezelfde lijn hierin volgen en bovengenoemde beslissing zal ook gezamenlijk worden genomen. Ondertussen zullen wij vanuit het bestuur voortdurend in nauw contact met de gemeente blijven.

 

Vers en Gezond actie

Uiteraard zullen we door de Corona-maatregelen creatief moeten zijn. We gaan dan ook de Vers en gezond actie, die staat gepland op woensdag 9 september, op een ludieke manier invullen. Uiteraard volgt meer info tegen die tijd.

Sponsoren