Update programma 2022

01 januari 2022

Alle officiele activiteiten van januari zullen niet doorgaan of worden verplaatst.

* Zanikavonden uitgesteld *
Helaas kunnen ook wij niet om de huidige maatregelen heen en is het niet haalbaar om de geplande zanikavonden op 22 en 23 januari door te laten gaan.
Wij hopen dat er in de loop van 2022 mogelijkheden komen om het alsnog te organiseren. In dat geval, brengen wij jullie natuurlijk op de hoogte.

Sponsoren