Ereleden

Deze personen hebben zich in het verleden verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.

De ereleden zijn:

† Nard van Houts
† Adriaan van Duren
† Marinus van de Voort
† Frits Lammers
† Harrie Schoolmeesters
† Jan Lammers
† Toon van Doorn
† Dr. Filippini
† Lambert Smits
† Hendrik van Dijk
† Wiel Vossen
† Toon van de Laar
† Frans van Eijk
Sjeng Veugen
Remy Lammers
Wiel Koolen
Ad Truijen
Chris Weijnen
Henk Wijnen (2018)

 

Sponsoren