Historie

Ontstaan van CV de Plattevonder

De historie van onze vereniging is in 2015 opgetekend in een schitterend boek: Plattevonder dur de jaore hin.

Oorsprong

De oorsprong van Carnaval heeft alles met de Kerk te maken, het was de vooravond van de veertigdaagse vasten. Of de benaming ontstaan is van het woord carnevale = vlees, van carnelevare = vlees opruimen of van car-navale = schip op wielen of narrenschip, daarover zijn de geleerden het niet eens. Maar zeker is dat in de katholieke landen het vieren van Carnaval reeds honderden jaren bestaat en zijn oorsprong vond in de driedaagse voorafgaand aan de 40-daagse vastentijd.

Someren-Eind

Ook in Someren-Eind is de Carnaval ontstaan uit een kerkelijke betrokkenheid maar dan onder geheel andere omstandigheden. Na de tweede wereldoorlog kwam de viering van Carnaval in het Limburgse in een stroomversnelling en omdat Someren-Eind op de grens van Brabant en Limburg ligt ontstonden ook hier de eerste schuchtere pogingen om Carnaval te gaan vieren.

Vanuit de Harmonie was een Boerenkapel opgericht, in het begin onder leiding van Dorus van Lierop en later Frits Lammers, die op Carnavalszondag van café naar café ging en ’n grote aanhang trok achter hen aan. Maar van een officiële Carnavalsvereniging was nog geen sprake. Pastoor Meyers, die naar Someren-Eind was gekomen om hier een nieuwe kerk te bouwen, stond voor een zware taak want een kerk bouwen kostte veel geld. De oude kerk uit 1878, gebouwd voor 120 zitplaatsen, was veel te klein geworden en daarom waren er voor de eerste wereldoorlog al plannen gemaakt voor een nieuwe. In 1956 was het zover dat met de bouw gestart kon worden. Maar helaas, er was geen geld om bij de kerk een toren te bouwen.

Toren

Heel de parochie kwam toen in opstand want een kerk zonder toren, dat kon toch niet! Die toren moest er kost wat kost komen. Er werd een torenfonds opgericht waarvan André van Gijsel secretaris werd en elke week kon je in Peelbelang (wat tegenwoordig het Contact is) lezen, wat de stand van zaken was. Dat schoot echter niet op en daarom werd door de Stichting “Finis Terre”, waarvan dokter Filippini voorzitter was, het initiatief genomen om een Carnavalsvereniging op te richten. Pastoor Meyers was meteen enthousiast en dat was een geweldige steun in de rug want in die tijd bestond nog het 40-uren gebed. Dat wilde zeggen dat er drie dagen voor het begin van de vasten een ononderbroken gebedsdienst was van 40 uren in de parochiekerken. Die begon op de zondag vóór Aswoensdag en duurde tot en met dinsdag. Vieren van Carnaval en uitgaan was min of meer in strijd met het 40-uren gebed. Toen Pastoor Meyers akkoord ging met het oprichten van een Carnavalsvereniging werd door de Stichting “Finus Terre” een vergadering bijeen geroepen in de Lunchroom bij Cees Velings sr. waarbij alle verenigingen en standsorganisaties van Someren-Eind werden uitgenodigd.


De tekst van het eerste “officiële carnavalslied” van de Plattevonder uit 1957 van Riek Kuipers

Op deze vergadering werd de Carnavalsvereniging officieel opgericht, met als doel de eventuele geldelijke winst voor de helft beschikbaar te stellen aan het Torenfonds. Door deze garantie kon de toren worden gebouwd en uiteindelijk ook worden gefinancierd. Tevens werden op deze vergadering de eerste bestuursleden gekozen: dokter W. Filippini, voorzitter, André van Gijsel, secretaris, Remy Lammers en Willem van de Voort.

Op de “elfde van de elfde” in 1956 werd de volgende vergadering gehouden en daar werden naast de besturen van de verenigingen voor het eerst vele mensen uit de buurten uitgenodigd. Op deze vergadering werden belangrijke besluiten genomen: als naam voor de vereniging werd gekozen “De Plattevonder”, omdat een vonder een smal bruggetje is over het water, dat gemaakt werd van enkele boomstammen en wat planken. Meestal was er op zo’n bruggetje geen leuning, vandaar de naam Plattevonder. Deze naam symboliseerde de overbrugging van de oude- naar de nieuwe tijd. Om de betrokkenheid van de mensen met de toren tot uitdrukking te brengen kregen de inwoners de naam ROTTEN en ROTTINNEN, afgeleid van de afkorting R.O.T. Red Onze Toren. Op deze vergadering werd tevens besloten om een optocht te houden en werd de parochie ingedeeld in buurten en buurtschappen, die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaan en een heilzame uitwerking hebben gehad, niet alleen voor de Carnaval maar voor geheel de parochie. Er werd een volledige Raad van Elf gekozen met als Vorst Martien van de Burgt, (reeds jaren geëmigreerd naar Australië) en Frits Litjens werd de eerste Prins Carnaval van de Plattevonder als Prins Frits I.

Carnavalsfeest

De haspelfabriek

Het eerste Carnavalsfeest werd gevierd in de leegstaande fabriek van voorheen Carp’s garenfabriek, in de volksmond d’n Haspel genoemd, omdat daar garen op grote en kleine spoelen “gehaspeld” werd. Deze fabriek stond op de plaats waar nu Stultiëns-decoraties en tandarts Prinsen aan de Boerenkamplaan gevestigd zijn. Het was een enorme grote hal, die op dat moment leeg stond, en die er verwaarloosd en onderkomen uitzag. Toen het Carnavalsbestuur voor het eerst daar een kijkje ging nemen zonk de moed hen zowat in de schoenen en opnieuw werd er een bijeenkomst geregeld met mensen, die dit klusje wel wilden opknappen. Dat werden de sleuteldragers, mensen uit diverse buurtschappen, die van de uitgewoonde fabriekshal een ware feestzaal wisten te maken met slingers, guirlandes en allerlei versieringsmateriaal. Waar het dak lekte -werden wasbakken en emmers neergehangen, die met bosgroen werden weggewerkt. De sleuteldragers hebben vanaf die tijd op de achtergrond enorm veel werk verzet voor de Carnaval en zijn tot op heden van onschatbare waarde voor De Plattevonder.


De eerste carnavalsviering

Het eerste Carnaval werd een enorm succes. In drie dagen tijd kwamen er zo’n 5000 betalende bezoekers in d’n Haspel, die daar allemaal een entree van f.1,- voor betaalden. Dat kwam omdat er in de omgeving nog nergens officieel Carnaval gevierd werd. Van heinde en verre kwam men naar Someren-Eind ondanks het feit dat de Pastoor van Someren-Dorp op Carnavalszondag in de Hoogmis zijn onderdanen liet bidden voor de afvallige ketters in Someren-Eind.

En de rest is geschiedenis.

 

 

Sponsoren